Intru aceasta zi, cuvânt despre însurătoare și despre desfrânare.

        Veniți, voi, cei cu minte, și pricepeți, ca, deschizându-va auzul, ascultați cuvintele mele simple, pe care vi le grăiesc, spre folosul vostru, despre însurătoare și despre desfrânare. Pentru ca, zice Apostolul Pavel: "Cinstita sa fie nunta intru toate, și patul nespurcat" (Evr. 13, 4). Iar acestea auzindu-le, fraților, sa luam în inimi cele ce ni se grăiesc noua spre folos, precum, iarăși, același Apostol zice: "Cei ce nu pot sa se înfrâneze, sa se însoare și sa se mărite. Ca, mai de folos este sa se însoare omul, decât sa fie desfrânat, pentru ca, pe desfrânați ii va judeca Dumnezeu". Deci, daca aceasta judecata o propovăduiește Apostolul, celor ce greșesc, înainte de însurătoare și nu se pocăiesc, cu atât mai aspra este judecata celor ce își lasă șotiile și se duc la altele. Însa, de vom fi vânați de diavolul, pentru aceste păcate,apoi, sa le părăsim pe acestea și sa râvnim la viața bărbaților celor buni, ca aceia au viețuit după Lege și, după Lege, au murit. Oare, Avraam n-a fost însurat? Și tot așa, Isaac și Iacov și alți mulți, pe care noi astăzi ii fericim și ii cinstim? Însa ei, după lege au trăit, și nu s-au apropiat decât de șotiile lor, nici n-au căutat la desfrânare, nici n-au fost desfrânați. Sau, nu știți ca mulți, din Legea veche și din Legea noua, și-au pierdut plata lor, pentru mulțimea femeilor, petrecând în desfrânări? Și, însuși Solomon, oare, nu din pricina mulțimii femeilor a pierit? Iar David, tatăl lui, care atât de mare prooroc și împărat era, încât și Sfântul Duh se odihnea intru dansul, oare, n-a căzut prin același păcat, păcătuind cu Batseba și ucigând pe bărbatul ei? Dar chiar de au greșit, repede îndată au adus și pocăința, cu buxe împietrite, ci din adâncul inimii, făgăduind că, de acum, nu vor mai face acestea, ci vor plânge. Asemenea și voi, sa nu va lăsați șotiile voastre, mergând la altele. Grăiesc vouă împăraților, bogaților și tuturor stăpânitorilor, nu luați femeile de la bărbații lor, ca sa va însoțiți cu ele, pentru ca, prin aceeași lege, ca și voi, s-au însoțit cu nunta și la aceeași judecata vor sta înainte. Nici sa nu luați cu sila fetele de la săraci, nici sa batjocoriți, rușinând fecioare, pentru ca vor striga acelea către Domnul și le va auzi și va trimite Dumnezeu mania Lui peste voi, precum zice Ioan, marele Teolog: "Ca și cu o secera va arde și va secera pe păcătoșii de pe pământ" (Apoc. 14). Ca, daca ne vom petrece viața râu, aici, apoi, acolo, vom fi chinuiți. Deci, ce răspuns vom da la înfricoșătoarea Judecată? Sa ne temem fraților, de Judecătorul cel puternic, Care nu se uita la fata celui ce este judecat. Sa părăsim iubirea de dulceața și pofta cea rea și sa facem pocăința adevărata, curățindu-ne prin milostenie. Și, așa, în toate zilele făcând, vom câștiga Împărăția Cerurilor, pentru Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia se cuvine slava, acum și pururea și în vecii vecilor ! Amin.

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

Instagram

  5 X 1000

   

  Reportaje EORI

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

  Numărul total de vizitatori

  11728669