Să adunăm în suflete lumina iubirii milostive

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, 18-25 ianuarie 2013:Cuvintele proorocului Miheia adresate poporului lui Israel „Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului ? ” (Miheia 6, 6), care constituie tema de reflecţie a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, din anul 2013, au, în acelaşi timp, o profundă semnificaţie socială şi eshatologică.

Evenimentul crucial în istoria umanităţii, înomenirea Fiului lui Dumnezeu, pe care l-am sărbătorit de curând în întreaga Creştinătate, a reprezentat începutul vindecării umanităţii aflată în suferinţă spirituală din cauza păcatului, precum şi o permanentă reînnoire şi creştere duhovnicească în iubirea faţă de Dumnezeu şi aproapele.


La întrebarea „Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului?” – va răspunde fiecare om nu atât prin cuvinte, cât prin lumina iubirii milostive pe care o are în suflet când se află în faţa lui Dumnezeu. Această lumina este însăşi prezenţa harului divin în sufletul omului credincios, rugător şi solidar cu oamenii aflaţi în suferinţă, sărăcie şi singurătate, dar şi făcător de pace şi lucrător pentru unitate.


Luând aminte la cuvintele proorocului Miheia, care a prevestit naşterea lui Hristos - Mesia in Bethleem (Miheia, 5,1-3), să ne străduim şi noi să fim făcători de pace şi de unitate, ca împlinitori ai rugăciunii Domnului Iisus Hristos „ca toţi să fie una” (Ioan 17, 21), ceea ce înseamnă mai mare apropiere şi reconciliere între creştini, mărturisind credinţa în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi participând la viaţa şi misiunea Bisericii lui Hristos în lume, spre slava Preasfintei Treimi şi mântuirea oamenilor.


† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

sursă: www.basilica.ro

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

Instagram

  5 X 1000

   

  Reportaje EORI

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

  Numărul total de vizitatori

  11728705