Scrisoarea pastorală a Sinodului Mitropolitan

al Mitropoliei Ortodoxe Române a

Europei Occidentale și Meridionale la Praznicul Rusaliilor

 

 

 

Rusalii 2011

Preacucernice Părinte,

 

Iubiți credincioși,

 

Domnul nostru Iisus Hristos înalţându-Se de-a dreapta Tatălui, nu ne lasă orfani, ci ne trimite „alt Mângâietor”, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede” şi Care vine în lume să mărturisească şi să înveţe cele despre Hristos şi mântuirea care ne vine prin El. Duhul Sfânt ni-L descoperă neîncetat pe Hristos, prin Biserică, ca singur Mântuitor și Domn al nostru.

 

Lucrarea Duhului Sfânt în lume are nevoie de fiecare dintre noi, pentru că toți suntem purtători ai Duhului Sfant şi temple ale Duhului Sfânt şi în noi se preaslăveşte Dumnezeu Cel în Treime. El sfințește viața noastră, ne îndrumă spre tot lucrul bun și face să ne dorim sfințenia și să o căutăm în această viață. Pogorându-Se, Duhul Sfânt « ne îmbracă cu putere de sus » (cf Lc 24, 49) pentru a putea depăși toate slăbiciunile și neputințele noastre, pentru a fi lumină pentru cei din jurul nostru și a putea purta numele lui Hristos cu bucurie în lume.

 

Iubiți credincioși,

 

Ca în fiecare an, la acest praznic, am obişnuit să facem apel la bunăvoinţa dumneavoastră pentru o colectă în sprijinul misiunii pe care o desfăşurăm în Mitropolia noastră. Prin urmare, episcopii membri ai Sinodului Mitropolitan al Europei Occidentale şi Meridionale, vă adresăm şi acum rugămintea de a sprijini misiunea Bisericii noastre aici în Europa Occidentală, fiecare după posibilităţile sale şi „cum socoteşte cu inima sa”, precum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel, „căci Dumnezeu iubeşte pe cel ce dă cu voie bună” (2 Co 9,7).

 

Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale, mai cu seamă astăzi, când omenirea primeşte darul Duhului Sfânt Care se pogoară peste toţi cei care Îl primesc cu inima deschisă, căutând sfinţirea şi sfinţenia. A Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!

 

 

† Mitropolitul IOSIF

al Europei Occidentale şi Meridionale

† Episcopul SILUAN

al Italiei

† Episcopul TIMOTEI

al Spaniei şi Portugaliei

† Episcopul MARC NEMŢEANUL

 

Pentru a descărcara pastorala in format PDF click aici>>

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

Instagram

  5 X 1000

   

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

  Numărul total de vizitatori

  11817473