Preacuvioşi şi Preacucernici Preoţi şi Diaconi,

Preacuvioşi Părinţi şi Maici, Stareţi, Egumeni,

Onoraţi membri mireni delegaţi la Adunarea Eparhială şi membrii ai Consiliilor şi Comitetelor Parohiale,

Iubiţi fraţi şi surori, creştini ortodocşi români din România, din Basarabia

şi din Bucovina de nord, trăitori pe pământul Italiei

 

 

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi Tatăl

şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!

 

 

Aşa cum s-a anunţat, cu mai bine de o lună de zile înainte, în ziua de 7 februarie au avut loc lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei noastre din Italia care a luat act cu aprobare de toate împlinirile pe plan pastoral-misionar, social-filantropic, cultural-naţional şi administrativ, atât la nivelul mănăstirilor, paracliselor episcopale, parohiilor şi filiilor, cât şi la nivelul administraţiei eparhiale, în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2011. Aceste lucrări au fost precedate, în ziua de 6 februarie, de lucrările Consiliului Eparhial, organul executiv al Adunării Eparhiale, care a luat act cu arpobare de activitatea depusă la Centrul Eparhial şi de rapoartele fiecărui sector al administraţiei eparhiale, adoptând şi mai multe hotărâri cu caracter administrativ şi pastoral.

Dorim mai întâi să felicităm pe toţi clericii şi mirenii implicaţi în slujirea pastoral-misionară, catehetică şi filantropică, culturală şi de comunicare, pentru jertfelnicia şi abnegaţia cu care slujesc şi contribuie la buna organizare şi funcţionare a unităţilor Episcopiei noastre. De asemenea felicităm pe toţi cei care au făcut osteneala de a fi prezenţi la lucrările Consiliului şi ale Adunării Eparhiale, în ciuda vremii nefavorabile. Dar, având în vedere că, la lucrările Adunării Eparhiale participă doar clericii şi câte doi reprezentanţi mireni din fiecare parohie, dintre care o parte nu au putut fi prezenţi din cauza timpului nefavorabil, am socotit potrivit să vă facem cunoscut şi frăţiilor voastre, tuturor celor care veniţi la biserică, în rezumat, cele ce s-au prezentat şi aprobat, precum şi recomandările făcute cu ocazia acestui eveniment major al episcopiei noastre.

Pe parcursul anului 2011, în Episcopiei noastră s-au înfiinţat 22 de parohii şi 3 paraclise; s-au dobândit 17 lăcaşuri de slujire, în comodat de uz (gratuit sau cu plată) sau în cu chirie. Astfel, la sfârşitul anului 2011, în episcopia noastră se aflau 156 parohii (altele fiind deja formate sau în formare), împărțite în 17 protopopiate; existau 4 mănăstiri, 2 schituri şi 5 paraclise episcopale. Pe lângă parohii mai funționează alte 32 de locuri de slujire (filii), unde se săvârșesc periodic Sfânta Liturghie și/sau alte slujbe, în timpul săptămânii. Totalul unităţilor pastoral-misionare, incluzând protopopiatele, a fost, la sfârşitul anului 2011, în număr de 216. S-a obținut teren, prin cumpărare sau concesionare, în vederea construirii unei biserici, în 4 dintre parohiile noastre, ducându-se tratative în alte 7 parohii. Una dintre parohiile noastre este pe cale să picteze biserica (la Lucca).

În anul 2011, numărul celor botezaţi în parohiile şi mănăstirile noastre a fost de 10.179 (pe locul doi, în Patriarhia Română, după Arhiepiscopia Bucureştilor care numără aproximativ 4 milioane de credincişi!). Numărul Cununiilor săvârşite a fost de 1446, iar numărul celor pentru care s-a săvârşit slujba îmormântării, 179.

Evenimentul major din viaţa episcopiei noastre, în anul 2011, a fost, aşa cum v-am anunţat la vremea potrivită, recunoaşterea juridică a acesteia de către Statului Italian, în data de 12 septembrie, după un proces administrativ complex care s-a întins de-a lungul mai multor ani. Aceasta s-a concretizat prin Decretul semnat de către Președintele Italiei, Execelnţa Sa, Domnul Giorgio Napolitano. În adata de 15 decembrie s-au început demersurile pentru Intesa (”Înțelegerea”) cu Statul Italian, în vederea intrării în plinătatea drepturilor ca și cult, în Italia....

În anul care a trecut am săvârşit slujba sfinţirii a trei altare şi iconostase de biserici (la Alba, la Monza şi la Genova) şi a altor trei iconostase (la Roma II, Cremona şi Genzano di Roma), efectuând un total de 50 de vizite pastorale şi canonice şi săvârşind alte 66 de slujiri, la paraclisele de la Centrul Eparhial de la Roma. La acestea se adaugă alte participări şi slujiri inter-eparhiale şi inter-ortodoxe, în interiorul şi în afara Italiei, mai multe conferinţe, interviuri, audienţe şi întâlniri, în interesul şi în folosul episcopiei noastre. Cancelaria Eparhială a emis, în anul 2011, 1887 de acte oficiale. Situl Internet al episcopiei noastre, administrat de Departamentul Mass-Media şi de informare, a ajuns, după trei ani de la lansarea lui, la un milion de vizite, iar în ultimele şase luni s-au adăugat alte aproape şase sute de mii.

Atât la Centrul Eparhial de la Roma, cât şi în bisericile parohiilor şi mănăstirilor noastre, s-au efectuat şi se efectuează un număr important de lucrări de restaurare şi de restructurare, de împodobire şi de înzestrare cu iconostase, cu sfinte vase, icoane şi veşminte pentru slujire, care arată deodată jertfelnicia şi dragostea poporului nostru celui binecredincios faţă de Dumnezeu şi Biserica Sa. Dumnezeu să-i răsplătească şi să-i binecuvinteze pe toţi cei care au jertfit şi iubesc podoaba casei Sale!

Anul 2011, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca An Omagial al Tainei Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, a fost prilejul a multe activităţi care să ne conştientizeze pe toţi, de la mic la mare, de importanţa pregătirii, trăirii şi aprofundării, în lumina învăţăturii Bisericii, a acestor două Sfinte Taine. De aceea, pe tot parcursul anului care a trecut, având la bază Programul Cadru şi tematica pregătită de Sectorul pentru Pastorală şi Liturgică şi de cel pentru Cateheză, au avut loc conferinţe pastorale ale clericilor, pe protopopiate, şi conferinţe regionale, s-au ţinut cateheze pentru copii, tineri şi adulţi, cu referire la aceste două Sfinte Taine. De asemenea, episcopia a achiziţionat şi distribuit, în parohii şi pentru bibliotecile parohiale, cărţi teologice care abordează diferite aspecte şi tematici ale Tainei Botezului şi a Cununiei, dar şi alte teme teologice şi de spiritualitate.

Episcopia noastră a iniţiat editarea, tipărirea şi distribuirea, la nivelul fiecărei parohii (cu contribuţia benevolă a frăţiilor voastre), a broşurii „Merinde pentru suflet” care este pregătită cu osteneala deosebită a obştii Mănăstirii Adormirii Maicii Domnului de la Roma şi în care s-au pus texte ale Sfinţilor Părinţi cu privire la cele două Sfinte Taine fundamentale pentru viaţa creştinească, precum şi alte texte care să vă dea posibilitatea de a cunoaşte şi a de vă aprofunda propria credinţă. Cu un lăudabil efort, Departamentul pentru Misiune elaborează și trimite zilnic, în variantă electronică,  broşura „Merinde pentru suflet – Ediția Cotidiana”, care apare şi pe situl episcopiei, care cuprinde sfinţii care se pomenesc, trei psalmi, apostolul, evanghelia şi rugăciunea zilei şi un cuvânt de folos la Sfinții Părinţi. În fiecare zi, aproape 1000 de persoane o descarcă de pe situl episcopiei şi o citeşte.

Având în vedere numărul crescând de cupluri mixte româno-italiene cât şi al altor persoane interesate să cunoască spiritualitatea şi tradiţia noastră, precum şi datoria de a ne mărturisi propria credinţă în lumea secularizată în care trăim, s-au tipărit, în versiune bilingvă (română-italiană), Slujba Sfântului Botez şi Slujba Sfintei Taine a Cununiei, urmând să se tipărească slujba Sfintei Liturghii şi alte slujbe şi texte de suflet folositoare, în limba italiană.

Pentru a ajuta la mai buna înţelegere a Sfineti Liturghhii de către copilaşi, s-a editat şi s-a trimis în parohii Sfânta Liturghie pe înţelesul celor mici, cuprinzândexplicarea momentelor importante ale Sfintei Liturghii prin desene. Ca şi în anii trecuţi, obştea Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Sediul episcopiei a pregătit, în afară de calendarele obişnuite, a IV-a ediție a Calendarului Tuturor Sfinților de peste an, și locurile din Italia unde pot fi cinstite moaștele lor (2012), ediţie care cuprinde vieţi de sfinţi tămăduitori. S-a mai editat şi un calendar cu poze ale Părinţilor Duhovniceşti contemporani cu noi.

Activitatea de catehizare a copiilor a continuat cu succes şi în anul trecut, însă multe dintre parohiile noastre nu dispun de spaţiile adecvate pentru organizarea acesteia. De aceea ESTE IMPERIOS NECESAR ŞI URGENT să se caute şi să se identifice soluţii pentru a se obţine spaţiile necesare catehezei DUMINICALE a copiilor şi a tinerilor care reprezintă viitorul Bisericii noastre şi faţă de care, CU TOŢII – episcop, preoţi şi părinţi – SUNTEM REPOSNABILI ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU. Iar pentru că tinerii adolescenţi au nevoie de o atenţie deosebită şi specifică, pentru a-i putea asista şi însoţi în viaţa care le stă înainte, RÂNDUIM ca, de astăzi înainte, în II-a Vineri sau Sâmbătă din lună (sau Duminică, după Sfânta Liturghie, dacă nu se dispunde de spaţiu), în fiecare parohie sau paraclis, să se organizeze o întâlnire cu tinerii, pe temele fundamentale ale credinţei şi aplicarea lor în viaţa cotidiană, precum şi pe teme propuse de ei. Astfel li se pun la îndemână mijloacele creştine de abordare şi de rezolvare a problemelor şi întrebărilor pe care aceştia şi le pun. Toţi absolvenţii de teologie din parohii sunt solicitaţi să participe activ, alături de preoţi şi diaconi, la organizarea şi împlinirea acestora. Dar pentru ca frăţiile voastre, părinţi şi naşi, să puteţi să vă creşteţi şi să vă îndrumaţi copiii şi tinerii, respectiv finii, în credinţă, aveţi nevoie, la rându-vă, de catehizare şi de aprofundare permanentă cu privire la credinţă. De aceea, RÂNDUIM ca, de acum înainte, în fiecare parohie, îna IV-a Sâmbătă din lună, după slujba vecerniei (sau duminică după Liturghie, unde nu se dispunde de spaţiu), să aibă loc cateheză pentru părinţi (şi adulţi, în general), la care să se aprofundeze adevărurile de credinţă şi să se trateze problemele pe care viaţa de toate zilele le ridică familiei creştine.

Pentru cei care doresc mai mult, din toamna trecută a început, în fiecare săptămână, cu efortul deosebit al Sectorului Pastoral şi Liturgic, Programulde Formare Patoral-Misionară Continuă pentru Clerul Minor și pentru mirenii care frecventează parohiile și mănăstirile din episcopie. Acest program cuprinde explicarea textelor din Apostolul şi Evanghelia duminicii sau a praznicului care urmează şi analiza textelor de la cântările vecerniei sau utreniei, cu rânduiala acestora, pentru a putea gusta mai mult din Tezaurul învăţăturii şi slujbelor Bisericii.

Reamintim de asemenea, clerului şi poporului dreptcredincios că, în vederea pregătirii duhovniceşti pentru Botez sau Cununie, am RÂNDUIT ca, înainte de săvârşirea slujbei, să aibă loc cel puţin una sau două întâlniri duhovniceşti şi de catehizare, cu părinţii şi naşii pruncului, sau cu viitorii miri şi naşi, la biserică sau acasă, în care, cei care urmează să trăiască aceste mari şi dumnezeieşti Taine primesc învăţătura Bisericii cu privire la cele ce se vor petrece şi îndrumări cu privire la felul în care să se pregătească şi sufleteşte (nu doar trupeşte) pentru acestea. Astfel vor trage şi mai mult folos duhovnicesc din sfintele Taine la care participă, punând temelie trainică pentru viitor şi a ne rămânând doar la cele exterioare şi trupeşti.

Şi îi mai îndemnăm pe părinţii creştini să pună nume de sfinţi copiilor lor, ca astfel să le fie mereu viaţa sub ocrotirea acelora, iar la Botez şi la Cununie, să se caute naşi ortodocşi care îşi cunosc şi îşi trăiesc propia credinţă şi nu doar „sponsori” care nu cunosc nici măcar Crezul şi care trăiesc în neorânduială, după duhul lumii acesteia trecătoare. Pentru că, la vreme de încercare, ceea ce îi ajută şi îi izbăveşte pe copii frăţiilor voastre nu sunt banii şi poziţia socială a naşilor, ci mijlocirea sfântului ocrotitor al copilului şi rugăciunea cea cu credinţă a părinţilor şi a naşilor.

Apoi, mai RÂNDUIM ca, fiecare copil care se botează, să primească în dar (de la naşi sau de la parohie)  Crucea Botezului, pe care să o poarte până la cea din urmă suflare, spre ocrotire şi apărare de primejdii şi de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, spre mărturie a Darurilor cereşti primite la Botez şi spre credincioşie făgăduinţelor făcute, prin naşi, când s-a încreştinat.

În multe dintre parohiile noastre există o activitate susţinută pentru educarea creştină a copiilor şi pentru predarea valorilor tradiţionale româneşti. În fiecare an, se organizează şi un eveniment la nivel de episcopie, Festivalul Bucuriei, care anul trecut a ajuns la cea de a III-a ediție care a avut loc la Torino, în zilele de 4 şi 5 iunie. Festivalul a fost foarte frumos organizat de către tinerii din Frăţia Nepsis din Piemonte, cu sprijinul parohiilor din localitate şi din protopopiat,  în duminica dedicată de către Biserica noastră ”Părinților și Copiilor”, la el luând parte câteva sute de tineri din toată Italia. Cu ocazia Festivalului s-a inaugurat Saitul internet al tinerilor şi copiilor ortodocşi din Episcopia Italiei, care a fost elaborat şi activează cu osteneala unei preotese pricepute vrednică de toată aprecierea, unde copiii noştri pot găsi poveşti, cântece, poezii şi învăţături creştine dintre cele mai frumoase. Vă îndemnăm să-l vizitaţi. Festivalul Bucuriei de anul acesta va avea loc la Monza, în zilele de 9 şi 10 iunie.

În vederea păstrării şi promovării tradiţiilor şi obiceiurilor noastre tradiţionale, şi în anul care a trecut, în prima sâmbătă din luna iulie, la Sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a avut loc a doua ediţie a Festivalului ”Zilelor Portului Popular Românesc”, la care au participat reprezentanți de la mai multe parohii din Roma și din împrejurimi. Duminică 3 iulie, Festivalul Zilelor Portului Popular Românesc s-a desfășurat şi în unele dintre parohiile din episcopie unde, cei ce au costume populare, copii, tineri sau vârstnici, au fost îndemnați să participe la Sfânta Liturghie, la parohia de care aparțin, după care, să prezinte costumul pe care îl poartă.

În anul care a trecut, Episcopia noastră a contribuit în mod generos la Fondul Central Misionar al Bisericii Ortodoxe Române, la construcţia Catedralei Mântuirii Neamului, de la Bucureşti, la susţinerea Televiziunii şi a Radioului Trinitas precum şi la susţinerea activităţilor misionare ale Centrului Mitropolitan de la Paris. La aceasta s-au adăugat ajutoare sociale acordate şi consemnate de către parohiile noastre şi sprijinirea celor lipsiţi, atât a celor care le frecventează, cât şi acelor din ţară.

Astfel, prin Sectorul Social şi din Fondul Solidarităţii ale Episcopiei noastre s-a desfăşurat o bogată activitate social-filantropică şi au fost trimise, pe tot parcursul anului 2011, în diferitele zone defavorizate din România sau din Basarabia, 30 de transporturi de îmbrăcăminte (peste 25 tone), 2,5 tone de alimente,zeci de pachete cu medicamente sau materiale sanitare pentru spitalele sau familiile din Romania, care au solicitat acest tip de sprijin social, la care se adaugă numeroase ajutoare în haine, alimente şi bani, trimise în România direct de către parohiile noastre.

Prin proiectul Social ”Braţele Părinteşti” care este în al doilea an de implementare, s-a trimis în România şi, din toamna trecută, în Basarabia, prin jertfa unor credincioşi sau a unor familii, sau prin fondurile de ajutorare a parohiilor, peste 150 de burse lunare de susţinere a copiilor din familii numeroase şi sărace, pentru a avea cele minim necesare vieţii şi a putea merge la şcoală. Suma totală pentru burse, în anul 2011, a fost de 77.700 euro. Felicităm pe toţi cei care –credincioşi sau parohii - au jertfit pentru acest proiect, încredinţându-i de răsplata cea cerească ce îi aşteaptă în veşnicie. Proiectul Braţele Părinteşti continuă şi anul acesta şcolar (începând din septembrie 2011), cererea de burse fiind tot mai mare, pe fondul situaţiei economice pe care o traversează ţara noastră şi întreaga lume. De aceea, vă îndemnăm pe toţi cei care puteţi şi doriţi să îl sprijiniţi, să o faceţi fie şi cu puţin. Că puţin de la mulţi, devine mult.

Anul 2012 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca An Omagial al Sfântului Maslu şi al Îngrijirii Bolnavilor. De aceea, atât în conferinţele preoţeşti, cât şi în cateheze sau prin acţiuni cu caracter social, se va trata şi aprofunda Taina Sfântului Maslu, precumşi grija faţă de cei aflaţi în suferinţă.

Pentru a aplica pe plan practic şi concret cuvintele Mântuitorului privitoare la grija faţă de cel aflat în suferinţă şi în lipsă, vă îndemnăm pe toţi, clerici şi mireni, să luaţi aminte la „cei mai mici” de lângă voi, pentru a le aduce fie şi puţină alinare, după putinţă, în suferiţa lor. La nivelul episcopiei, pentru a dinamiza şi coordona mai bine activitățile social-filantropice din eparhie, în toamna anului 2011 s-au înființat următoarele diaconii sau slujiri:

Diaconia „Sfântul Grigorie cel Mare”  - pentruSĂRACI  ŞI PRIBEGI,urmând cuvântul Domnului:Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc. Aceasta are ca obiectiv constituirea unui grup de voluntari care să caute şi să monitorizeze, alături de preot, persoanele sărace din parohii şi locurile unde se reunesc cei care nu au locuinţă sau serviciu, pentru a-i ajuta şi îndruma. 

Diaconia Sfântul Mare Mucenic Panteleimon”- pentru BOLNAVI, urmând cuvântul Domnului:Bolnav am fost şi M-aţi cercetat. Aceasta are ca obiectiv constituirea unui grup de voluntari care să caute şi să cerceteze, alături de preot, pe cei bolnavi şi să vină în sprijinul fraţilor noştri care vin în spitalele şi clinicile din Italia, adesea cu copii, pentru a se trata, necunoscând limba şi neavând nici un sprijin.

Diaconia „Sfintele Muceniţe Praxidia și Petronela” (ambele botezate de Sf Ap Petru, cercetau pe cei din temnițe, îngrijindu-i și încurajându-i)– pentru ÎNCHISORI,urmând cuvântul Domnului:În temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Aceasta are ca obiectiv constituirea unui grup de voluntari care să-i caute şi să-i cerceteze, alături de preot, pe cei aflaţi în închisoare. În închisorile din Italia se află peste 3000 de fraţi de ai noştri, bărbaţi, femei şi minori.

Să fim cu toţii încredinţaţi că împlinirea cuvântului Mântuitorului Hristos, în aceste vremuri de mare încercare şi suferinţă pentru mulţi dintre noi, a căuta la nevoia, la suferinţa sau la lipsa celui de lângă noi, înseamnă a face lucrul cel bineplăcut Lui şi a răspunde, printr-un mic gest, la dragostea pe care Domnul o revarsă, precum ploaia, şi peste cei buni şi peste cei răi. Înainte de a încerca să împlinim lucruri sau proiecte mari, să încercăm să facem acel puţin „posibil” la care Dumnezeu completează ceea ce pentru noi e imposibil.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile și darurile Sale revărsate peste clerul și credincioșii din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, în anul 2011 care a trecut, şi Îl rugăm să ne binecuvinteze şi să ne călăuzească pe calea mântuirii, în anul acesta, 2012 şi să ne ierte pe toţi pentru toate neajunsurile şi lipsurile omeneşti care împiedică sau stânjenesc în vreun fel lucrarea Sa cea mântuitoare şi sfinţitoare.

Cu toate doririle de bine, frăţiilor voastre şi tuturor din familie şi din casă, cu arhiereşti şi părinteşti binecuvântări,

 

 

 

Episcopul SILUAN

 

 al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

 

 

            Dată la Reşedinţa noastră de la Roma, la Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor, 12 februarie 2012.

Căutare

Apostolia

FTOUB Roma

Instagram

  5 X 1000

   

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Reportaje EORI

   
   

  Vă Recomandăm

  Agenda/Diario pentru tine!ri 2019/2020

   

   

  Numărul total de vizitatori

  11780656